Wouter Kuiper, CEO van KUBO Tuinbouwprojecten B.V., over het nieuwbouw hoofdkantoor ‘Vlothove’ in Monster

“Het was meestal aangenaam werken met heren Bram van der Meij en Glenn Caprino. Al snel bleek dat de heren echt geïnteresseerd waren in het zijn en het waarom van ons bedrijf. Dit lieten ze dan ook zien in hun ontwerp. Wij besloten daarna al snel om zowel het gebouw, het interieur en de tuin te laten ontwerpen door deze heren. De synergie straalt van het pand af en het pand past ook echt bij ons bedrijf. De heren staan open voor inhoudelijke discussies en zijn flexibel als het gaat om klantwensen, mits het niet ten koste gaat van de synergie natuurlijk.”

Projectleider Arie Mastenbroek van de Gemeente Katwijk over het haalbaarheidsonderzoek ‘vernieuwbouw’ van zwembadcomplex Aquamar in Katwijk

“Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van ‘vernieuwbouw’ van het zwembadcomplex hebben we constructief samengewerkt met Bram van der Meij van ontwerpeenheid en ingenieursbureau abt. Naast een quickscan van de bestaande bouwkundige en installatietechnische toestand door abt heeft Bram van der Meij een aantal scenario’s voor meer of minder ingrijpende verbouwingen, routing, positie entreegebied en stedenbouwkundige inpassing opgesteld. Aangevuld met advies en calculaties door abt heeft dit de gemeente gefundeerd inzicht gegeven in de ‘houdbaarheid’ van het huidige zwembad. Een productieve en prettige samenwerking met iemand die uit Katwijk komt en het zwembad kent.”

Erik van de Poel over de ingrepen in zijn woonhuis in Rotterdam

“Bij de inrichting van de woonkamer kwamen we er niet goed uit. We wilden iets een tikje anders, maar het moest wel pragmatisch blijven. Bram heeft ons geholpen met uitstekende en haalbare adviezen. Bram heeft het unieke vermogen om net op een andere manier naar je inrichting te kijken, en toch ook een goede inschatting te maken van je smaak.  Aan de hand van een paar schetsen en uitgewerkte tekeningen is alles keurig uitgevoerd. We zijn er nog steeds erg blij mee. Later heeft Bram ons ook nog geholpen met een advies voor de slaapkamer. Al met al heeft ons huis extra charme, een unieke identiteit en meerwaarde gekregen met deze slimme, originele maar vooral mooie ingrepen.”

Dick van der Bent, directeur Sportbedrijf Katwijk B.V. (voorheen directeur Aquamar) over het opstellen van het ‘Strategisch Schetsboek Zwembad Aquamar 5.0’

Binnen de gemeente Katwijk is gedurende een lange tijd gediscussieerd over de toekomst van het plaatselijke zwembad Aquamar. Op een zeker moment is daar het idee geboren om het zwembad grondig te renoveren en optimaliseren, waarbij men een hoog ambitieniveau voor ogen had. Als exploitant van het zwembad hebben wij daarop het initiatief genomen om de mogelijkheden hiertoe verder te verkennen. Samen met deskundigen zijn ideeën besproken en globale studies verricht.

Vervolgens was er behoefte de plannen, gedachtes en ideeën te visualiseren, met als doel  om via impressies de voorstelbaarheid van de plannen te versterken en partijen uit te nodigen tot reacties en gesprekken. Daartoe zijn wij in contact gekomen met Bram van der Meij, die op basis van onze visie het “Strategisch schetsboek zwembad Aquamar 5.0” heeft ontworpen. Daarin zijn de geambieerde functies duidelijk in beeld gebracht, alsook de onderlinge relaties daartussen. Tevens zijn de ruimtelijke consequenties in het schetsboek verwerkt, evenals de uitstraling en het exterieur van de accommodatie. Kortom, via het schetsboek is er een goed en compleet beeld verkregen van de mogelijkheden en kansen van renovatie van het zwembad Aquamar. Daar zijn wij Bram zeer erkentelijk voor.