Centrumplan Leimuiden

Ontwikkelaar/belegger Leyten ontwikkelde een integraal nieuw dorpscentrum voor Leimuiden. Wij hadden nogal wat kritiek op hun plannen en hebben deze op een positieve wijze in de vorm van een alternatief trachten bij te sturen. Als ontwerpeenheid, in samenwerking met Buro PRS en met illustraties van BertvanderMeij - illustraties in de stijl van de presentatie door Leyten.
Belangrijkste aandachtspunten waren het 'dorps karakter' van de bebouwing (verspringende rooilijnen, vermijden van rechthoekige stedenbouwkundige plattegrond, variatie architectuur), een plein voor mensen i.p.v. auto's, koppeling aan de Dorpsstraat en de enige historische bebouwing ter plaatse ('doktersrijtje').

Leyten is inmiddels exit. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen voor een integraal centrumplan heeft BRAMarchitecten nu een plan voor de tijdelijke verbetering van het dorpsplein voorgesteld. Binnen het gemeentelijk project 'Kernen in hun Kracht' wordt realisatie nagestreefd.

Momenteel is het Dorpsplein een parkeerterrein waar wekelijks een kleine markt plaatsvindt en jaarlijks een paar evenementen. De kern van ons plan is om een deel van het plein autovrij te maken zodat het plein ook een sociale functie krijgt en een uitnodigende plek wordt voor verblijf - ook op de dagen dat er geen markt of evenementen zijn. Een plein zoals het bedoeld is, als 'huiskamer' van het dorp. Vanwege de financiele haalbaarheid en het tijdelijk karakter worden eenvoudige middelen ingezet. Zitgelegenheid, groene begrenzing en een activiteit. Dat laatste in de vorm van speeltoestellen. Een trekker voor de jongste kinderen, en daarmee de ouders, en aantrekkelijk voor ouderen om naar te kijken.
Alles eenvoudig los te koppelen en met een heftruck te verplaatsen om ruimte te bieden aan evenementen.