Prijsvraag 'Werk aan de Winkel'
Visie Herbestemming naoorlogse winkelstrips

De vraag naar herbestemming als een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke doelstelling - voor de buurt - wordt in onze inzending benaderd als een interieuropgave. De strip als 'woonkamer' van de buurt. Living Room.

Klik hier om onze inzending te downloaden.

Onze visie stelt voor om de winkelstrips haar bindende rol in de buurt terug te geven door een kleinschalig en buurtgebonden programma. Een kwetsbaar programma dat voornamelijk draait op vrijwilligers uit de buurt en voorziet in de behoeftes in de buurt. Denk aan een huishoudelijke-apparatuur-reparateur, een Turks buurtwinkeltje, een kapper die 's avonds open staat voor 'thuiskappers' en een kook-koffie-leestafel-flexwerk-klaverjas-pickuppoint-ruimte. Er wordt ook gewoond, in de vorm van meer-generatie-huisvesting.

Het programma wordt door een gemeentelijke ambtenaar begeleid. Deze doet dat voor vergelijkbare winkelstrips in de wijk/stad - om continuiteit te waarborgen, om kennis en ervaring te delen en om de programma's optimaal op elkaar af te stemmen.

Niet alleen de winkelstrips, maar ook de buurt er omheen wordt in deze visie aangepakt. Relatief kleine ingrepen zorgen voor een eigen buurt-identiteit, activering van de bewoners en meer sociale samenhang. De openbare ruimte wordt op de menselijke maat ingericht, en bewoners worden uitgenodigd er 'bezit van te nemen', letterlijk.
Het plein voor de strip is direct gekoppeld aan het programma in de strip en wordt voorzien van zitjes, speelobjecten, fitness/sport/spel faciliteiten en groen. Het openbare groen, vaak achter de strips, wordt ingericht met 'stadslandbouw'. Door de winkelstrips aan de achterzijde deels te voorzien van glaspuien worden beide zijden verbonden en daarmee de centrale positie van de strip in de buurt versterkt.