Strategisch Schetsboek Zwembad Aquamar

In opdracht van Sportfondsen Katwijk hebben we een studie naar VerNieuwBouw gedaan. Een extra bad, de positie ervan in samenhang met de bestaande baden en entree/horeca, en de positionering in de groene zoom aan de Zeeweg. Dit Strategisch Schetsboek diende als praatstuk naar de Gemeente Katwijk toe. De gemeente voert later een nadere studie naar de haalbaarheid uit, waarbij we opnieuw waren betrokken.

In het onderzoek is er een 0-variant waarin een bad wordt toegevoegd en de bestaande situatie zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. In twee extra varianten wordt voorgesteld om het entreegebied met horeca centraal te positioneren tussen de drie baden.
In het interieur zouden oud (met verbeteringen) en nieuw naast elkaar bestaan. Iedere plek in het complex krijgt haar eigen sfeer.
Voor het exterieur is een globale verkenning gedaan, waarbij de inpassing in de groene zoom aan de Zeeweg, de hoofdentree van Katwijk, belangrijk is. Samen met de Triomfatorkerk en latere ontwikkeling op het huidige marktplein kunnen een campus vormen. De architectuur van het zwembadcomplex kan paviljoen-achtig zijn, maar er kan ook een contrast worden gezocht - een juweel in het groen.

Werk uit de periode ontwerpeenheid.